377 966 426
06.15 HOD. - 15.00 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 15.00 HOD.

Výstavba vodovodů a kanalizací

Naše společnost nabízí komplexní řešení vodohospodářských staveb a zařízení. Jsme vybaveni těžkou technikou, vozovým parkem a speciálními stroji k realizaci staveb podle přání zákazníků.

V naší společnosti jsou zaměstnání pracovníci s dlouholetými zkušenostmi s provozováním vodovodů a kanalizací a jsou schopni tyto poznatky využít při stavebních činnostech k provedení kvalitní práce.

Specializujeme se na výstavbu vodohospodářské infrastruktury, tj. vodovodů, kanalizací a jejich napojení na nemovitosti.

Pro naše klienty vyřizujeme i kompletní potřebná povolení ke stavbě.

To znamená od vyhotovení projektové dokumentace, přes vyřízení územního a stavebního řízení až k vlastní realizaci stavby ukončenou závěrečnými zkouškami potřebných ke kolaudaci stavby.

Nabízíme:

  • výstavbu vodobodních a kanalizačních řadů
  • vodovodních a kanalizačních přípojek
  • opravu havarií vodovodních a kanalizačních řadů

Ostatní službny:

  • práce montérů 
  • desinfikace vnitřních rozvodů a řadů
  • tlakové zkoušky
  • řezání asfaltů
  • hutnění povrchů