377 966 426
06.15 HOD. - 15.00 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 15.00 HOD.

Projektové a inženýrské činnosti

 

Naše společnost nabízí projektové práce v oboru vodní hospodářství a vodní stavby, k čemuž máme autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a oprávnění na projektování staveb podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Nabízíme nejen připravu projektové dokumentace, ale obstaráme za vás i všechna vyjádření, povolení a veškerá projednání na úřadech.

 

Provedeme za Vás kompletní inženýrskou činnost, což je poskytování odborné pomoci, posudků, doporučení a stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace staveb.  Využíváme našich zkušeností a vazeb na úřady, které pomohou urychlit zahájení stavby.

 

Zárukou kvalitního provedení dokumentace je:

  • certifikát kvality ČSN EN ISO 9001:2009 udělen certifikačním orgánem PRO-CERT s.r.o.
  • know-how získané dlouholetou praxí z provozování nejrůznějích vodohospodářských zařízení a zavedení těchto poznatků do projektování nových vodohospodářských zařízení
  • reference - Město Nepomuk, Obec Přestavlky, Obec Prádlo,  Obec Dnešice, Obec Lhůta, Obec Kasejovice, ...

Specializujeme se na projektování:

  • vodovodních řadů
  • vodovodních přípojek
  • připojení vrtu
  • kanalizačních řadů
  • kanalizačních přípojek

Po zpracování projektové dokumentace zajistíme investorovi územní rozhodnutí a následně i stavební povolení.

 

Dále naše společnost nabízí vypracování:

  • investičních záměrů, finančních projektů, žádostí o dotace z finančních prostředků MZE, MŽP, KÚ

  • kanalizačních řádů, provozních řádů vodovodů, úpraven vod, kanalizací a ČOV.

 

Pro případné dotazy nás můžete kontaktovat: