377 966 426
06.15 HOD. - 15.00 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 15.00 HOD.

Jak správně pečovat o vodoměr

JAK SPRÁVNĚ PEČOVAT O VODOMĚR

Za péči o vodoměr odpovídá podle zákona majitel nemovitosti. Musí ho chránit před mechanickým a tepelným poškozením.

Péče o vodoměr spočívá zejména v ochraně proti vnějším vlivům prostředí. 

Vodoměr může být umístěn uvnitř nemovitosti nebo ve vodoměrné šachtě. Podmínkou umístění je, že musí být přístupný zaměstnancům spravující vodohospdoářksou infrastrukturu v dané obci a musí být zajištěn před mechanickým poškozením ze strany třetích osob a proti nevyhovujícím vnějším podmínkám. Zásah odběratele a manipulaci s vodoměrem, zejména poškození plomby, může být pokutováno do výše 5 000,- Kč. 

Vodoměr může poškodit zima a mráz a způsobit zbytečné nepříjemnosti a finance spjaté s výměnou  vodoměru. Jako ochranu před mrazem, teplem nebo vodou. 

OCHRANA VODOMĚRU PROTI MRAZU

Je-li vodoměr umístěn venku (ve vodoměrné šachtě), proveďte následující opatření:

  • šachtu pečlivě zavřete
  • poklop šachty přikryjte tepelnou izolací (polystyren apod.)
  • v případě zvlášť silných mrazů vodoměr opatřete tepelnou izolací, stejně pro jistotu postupujte i u vodoměru, který je usazen v nezámrzné hloubce

Jako tepelnou izolaci nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout (nejrůznější deky a textilie).

Je-li vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:

  • ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí doporučených izolačních materiálů
  • prostor, kde je vodoměr umístěn, chraňte proti vnikání chladného vzduchu zvenčí (například rozbité sklepní okénko a průvan mohou být v mrazivých dnech příčinou zamrznutí a poškození vodoměru)

OCHRANA PŘED POŠKOZENÍM VODOMĚRU TEPLEM

Vodoměry, které používáme pro měření dodávek pitné vody, jsou citlivými měřicími přístroji. Jejich mechanismus je vyroben z plastů vhodných pro styk s pitnou vodou do cca 40° C.

Pitná voda z vodovodu má teplotu okolo 10° C. Teplá nebo horká voda se do vodoměru může dostat například při poruše pojistného ventilu u vašeho ohřívače. Proto je nutné udržovat v provozuschopném stavu bezpečnostní a zpětné ventily ve vnitřní vodovodní instalaci.

OCHRANA PŘED POŠKOZENÍM VODOMĚRU ZATOPENÍM

Vodoměry umsítěné ve vodměrnýcjh šachtách se mohou poškodit jejím zatopením. Delší zatopení vodoměru způsobí jeho úplnou nefunkčnost (zejména vodoměrům na dálkový odečet) Je třeba  zcela zabránit prostupu vody do vodoměrmé šachty. 


Ve všech uvedených případech jsme nuceni vyžadovat po majiteli nemovitosti náhradu škody, která spočívá ve výměně poškozeného vodoměru.  

Jakmile zjistíte, že váš vodoměr nefunguje nebo je poničený, kontaktujte Zákaznické oddělení naší společnosti nebo se obrátit na  zákaznickou linku 377 966 426.. Ochrana Vašeho vodoměru může zabránit nepříjemnostem a uchránit Vaši peněženku.