377 966 426
06.15 HOD. - 15.00 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 15.00 HOD.

Certifikace

                       

Certifikace kvality ve společnosti

Činnosti společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. je každým rokem certifikována.  Management kvality ČSN EN ISO 9001:2016 dokazuje svým zákazníkům-partnerům plnění nabízených služeb společnosti na kvalitní úrovni, které byly prověřeny nezávislým certifikačním auditním týmem orgánu URS Czech.

 

          

 

                                                

                            

 

Politika ochrany životního prostředí KaVu Starý Plzenec, a.s.

Velmi důležitou součástí podnikové politiky je i ochrana životního prostředí. Ve své hlavní činnosti zajištujeme dodávky pitné vody pro obyvatelstvo a vracíme vyčištěnou vodu zpět do přírody.

Je samozřejmé, že ochrana životního prostředí souvisí i s celkovou hospodářskou politikou státu. V tomto ohledu stát vydává řadu legislativních požadavků pro vodu a vodní hospodářství, které naše společnost dodržuje. Pro oblast ochrany vod a životního prostředí využíváme větší pravomoc naší firmy ve spolupráci s vodohospodářskými úřady při kontrole producentů odpadních vod v naší správě.

Protože se naše akciová společnost zabývá i stavební činností vodovodní infrastruktury, vždy usilujeme, aby veškeré stavby byly realizovány s minimálním dopadem na životní prostředí. Za tímto účelem zvyšujeme povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí a to prostřednictvím vlastního vzdělávacího programu.

Pro zajištění všech uvedených záměrů otevřeně komunikujeme jak se zaměstnanci, tak i s veřejností. Všem zainteresovaným stranám poskytujeme pravdivé informace o dopadech naší činnosti, jak na životní prostředí, tak i na zdraví obyvatelstva odkázaného na zásobování naší pitnou vodou.

Pravidelným prověřováním systému řízení zaměřeného na ochranu životního prostředí a prevencí havárií usilujeme o neustále zlepšování našeho environmentálního profilu společnosti.

Certifikát systému enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016 je každým rokem auditován certifikačním orgánem URS Czech. 

 

 Akreditovaná laboratoř společnosti

Vodohospodářská laboratoř společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. je držitelem OSVĚDČENÍ O AKREDITACI č. 481/2019 ze dne 25.9.2019, uděleného národním akreditačním orgánem - Český institut pro akreditaci ČIA, a je registrována pod č. 1260. V roce 2022 prošla úspěšně reakreditačním procesem podle nové verze normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Informace o rozborech naleznete ZDE.