377 966 426
06.15 HOD. - 15.00 HOD.
Nonstop linka: 377 966 426
Provozní doba: 06.15 HOD. - 15.00 HOD.

Ceny vodného a stočného

 Provozovaná lokalita

Vodné Kč bez DPH /m3

Stočné Kč bez DPH /m3

Pevná složka / rok

Borovy

43,63

46,87

400,-

Letkov

36,36

36,36

 

Dnešice, Černotín

31,81

32,72

 

Horšice

50,90

52,72

 

Chocenice-Kotousov

42,72

 

450,-

Kasejovice, Újezd u Kasejovic

30,90

32,72

 

Letiny 
Letiny-Kbelnice

39,09

33,63

 

Nebílovy

 

42,72

 

Nechánice

70,90

 

325,-

Nepomuk, Mileč-Maňovice-Želvice-Záhoří

38,18

33,63

 

Nezdice

39,09

 

350,-

Nezvěstice

43,47

36,36

 

Přestavlky

61,81

 

540,-

Příchovice

33,18

31,81

 

Kařez

 

34,54

 

Roupov

40,90

 

 

Seč

48,18

 

395,-

Týniště

42,72

 

 

Vrčeň

40,90

 

 

Zálesí

33,18

 

 

Zelené

56,36

 

640,-

Sedlec - Pastýřská ul. 

 

45,45

 

Zdemyslice

34,54

27,27

 

Štěnovický-Nebílovský Borek

28,18

 

 

Chlumy

 

40,-

 

Dolany

 

59,09

 

 

Uvedené ceny jsou účtovány obyvatelům provozovaných obcí.

Aktuální sazba DPH je 10%. 

Pro případné dotazy nás můžete kontaktovat:

  • ekonomku společnosti: Lenka Pintová Tel.: 377 966 426,  mob.: 775 393 806
  • nebo na emailu: pintova@kav-plzenec.cz/

 


Fakturace, platby a odečty:

 

Fakturace vodného a stočného je prováděna čtvrtletně, u vybraných lokalit pololetně. Platbu je možno provést složenkou, převodním příkazem na účet provozovatele, mobilním telefonem, přes internet, popřípadě v hotovosti v pokladně společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. (č.účtu: 6200361/0100, variabilní symbol = číslo faktury).                                                                                                                              

    V rámci zkvalitňování služeb zákazníkům nabízíme:

  • zasílání faktur emailem nebo poštou bez složenky
  • inkasní platby (inkaso z bankovního účtu, ne SIPO)

Pokud máte o některou z nabízených služeb zájem, kontaktujte nás na telefonní lince 377 966 422,

mob. 778 084 938 nebo na e-mailových adresách zakaznickecentrum@kav-plzenec.cz.

Za zákaznické oddělení Blanka Turková a Markéta Nechutná

 

Kalkulace ceny vodného a stočného a způsob jejího oznámení:

  1. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou dle ust. § 6 zák.č. 526/1990 Sb. "o cenách" v platném znení. Seznam věcně usměrňovaných cen je každoročně zveřejňován v Cenovém věstníku MF. Dodavatel je povinen při kalkulaci ceny vodného a stočného vycházet z obecně závazných platných cenových předpisů.
  2. Cena vodného a stočného je kalkulována zpravidla na období jednoho roku a její výše je uvedena v platném ceníku dodavatele, který je k dispozici v sídle dodavatele a na jeho internetových stránkách a dále na příslušném městském (obecním) úřad. Na žádost odběratele bude platný ceník včetně výpočtu vodného a stočného předložen.
  3. Dodavatel je povinen každou změnu ceny vodného a stočného vhodným způsobem zveřejnit zpravidla oznámením na příslušný městský (obecní) úřad a na svých webových stránkách.
  4. Dodavatel každoročně nejpozději do 30. června zveřejní informace o vyúčtování položek kalkulovaných do ceny vodného a stočného v uplynulém roce v porovnání s dosaženou skutečností. Vykázaný rozdíl musí zdůvodnit. Vyúčtování je povinen ve stejném termínu zaslat v elektronické podobě na ministerstvo zemědělství.