Cena vodného a stočného pro aktuální rok Printview

 

Ceník vodného a stočného 2020


FILTER  Tooltip        

Ordering Provozovaná lokalitaOrdering Vodné Kč bez DPH / m3Ordering Stočné Kč bez DPH /m3Ordering Pevná složka / rok
Borovy ,- ,- ,-
Letkov 34,54 34,54  
Dnešice, Černotín 29,09 29,09,-  
Horšice ,- ,-  
Chocenice-Kotousov 36,36   250,-
Kasejovice, Újezd u Kasejovic ,- ,-  
Letiny
Letiny-Kbelnice
36,36 30,90  
Nebílovy   38,50,-  
Nechánice 60,00   200,-
Nepomuk, Mileč-Maňovice-Želvice-Záhoří 34,54 29,09  
Nezdice      
Nezvěstice 40,94 25,81  
Oplot      
Přestavlky 53,91   440,-
Příchovice      
Kařez   30,43  
Roupov      
Seč 43,63   230,-
Týniště 58,-    
Vrčeň 37,27    
Zálesí      
Zelené 50,-    
Sedlec TSS   25,65  
Zdemyslice ,- ,-  
Štěnovický-Nebílovský Borek ,- ,-  
Chlumy   29,56  
Dolany   ,-  
       Uvedené ceny jsou účtovány obyvatelům provozovaných obcí.

Pro případné dotazy nás můžete kontaktovat:

  • ekonom společnosti: Ludmila Pintová Tel.: 377 966 426,  mob.: 602 238 906
  • nebo na emailu: pintova@kav-plzenec.cz

 

 


Kalkulace ceny vodného a stočného a způsob jejího oznámení:

  1. Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou dle ust. § 6 zák.č. 526/1990 Sb. "o cenách" v platném znení. Seznam věcně usměrňovaných cen je každoročně zveřejňován v Cenovém věstníku MF. Dodavatel je povinen při kalkulaci ceny vodného a stočného vycházet z obecně závazných platných cenových předpisů.
  2. Cena vodného a stočného je kalkulována zpravidla na období jednoho roku a její výše je uvedena v platném ceníku dodavatele, který je k dispozici v sídle dodavatele a na jeho internetových stránkách a dále na příslušném městském (obecním) úřad. Na žádost odběratele bude platný ceník včetně výpočtu vodného a stočného předložen.
  3. Dodavatel je povinen každou změnu ceny vodného a stočného vhodným způsobem zveřejnit zpravidla oznámením na příslušný městský (obecní) úřad a na svých webových stránkách.
  4. Dodavatel každoročně nejpozději do 30. června zveřejní informace o vyúčtování položek kalkulovaných do ceny vodného a stočného v uplynulém roce v porovnání s dosaženou skutečností. Vykázaný rozdíl musí zdůvodnit. Vyúčtování je povinen ve stejném termínu zaslat v elektronické podobě na ministerstvo zemědělství.

Fakturace, platby a odečty:

 

Fakturace vodného a stočného je prováděna čtvrtletně, u vybraných lokalit pololetně. Platbu je možno provést složenkou, převodním příkazem na účet provozovatele, mobilním telefonem, přes internet, popřípadě v hotovosti v pokladně společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. (č.účtu: 6200361/0100, variabilní symbol = číslo faktury).