Tisk
PDF

Legislativa

 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v platném znění)

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (v platném znění)

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech( v platném znění)

Zákon  č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (v platném znění)

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník( v platném znění)

Vyhláška MZD č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly (v platném znění)

 

  •