Tisk
PDF

Vodohospodářská laboratoř

 

Vodohospodářská laboratoř společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. je držitelem OSVĚDČENÍ O AKREDITACI, uděleného národním akreditačním orgánem - Český institut pro akreditaci (ČIA) a je registrována pod č. 1260. Laboratoř postupuje podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025.

100920101434 100920101435 100920101436

Předmětem akreditace je chemický a mikrobiologický rozbor a odběr vzorků vod.

Provádíme rozbory pitné, teplé, surové a povrchové vody, vody ke koupání, odpadní vody, destilované vody, stavební vody a rozbory kalů.

Analýzy a odběry vzorků jsou prováděny dle požadavků a v rozsahu platné legislativy.

 

Úplný ceník laboratorních prací, platný k 1.1.2013, možno poskytnout na vyžádání.

V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH VÝSLEDKŮ MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ VÁM PŘIPRAVÍME DEZINFEKČNÍ ROZTOK ZDARMA

 

Pro případné dotazy nás můžete kontaktovat: