Tisk
PDF

Projektové a inženýrské služby

 
Pro projektové práce v oboru vodní hospodářství a vodní stavby máme autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a oprávnění na projektování staveb podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
 
Naše společnost Vám nejen připraví projektovou dokumentaci, ale obstará za vás i všechna vyjádření, povolení a veškerá projednání na úřadech.
 
Provede za Vás kompletní inženýrskou činnost, což je poskytování odborné pomoci, posudků, doporučení a stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace staveb.  Využíváme našich zkušeností a vazeb na úřady, které pomohou urychlit zahájení stavby.

 

Zárukou kvalitního provedení dokumentace je:

 • certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, který byl udělen naší společnosti 8.7.2014 certifikačním orgánem PRO-CERT s.r.o.
 • projekce vybavená nejmodernější výpočetní technikou a nejmodrnějším softwarem
 • know-how získané dlouholetou praxí z provozování nejrůznějích vodohospodářských zařízení a zavedení těchto poznatků do projektování nových vodohospodářských zařízení
 • reference - Město Nepomuk, Obec Přestavlky, Obec Prádlo, Město Starý Plzenec, Obec Dnešice, Obec Lhůta, Obec Kasejovice, ...

Specializujeme se na projektování:

 • úpraven vod
 • vodovodních řadů
 • vodovodních přípojek
 • kanalizačních řadů
 • kanalizačních přípojek
 • čistíren odpadních vod.

Po zpracování projektové dokumentace zajistíme investorovi územní rozhodnutí a následně i stavební povolení.

 

Dále naše společnost nabízí vypracování:

 • investičních záměrů, finančních projektů, žádostí o dotace z finančních prostředků MZE, MŽP, KÚ
 • kanalizačních řádů, provozních řádů vodovodů, úpraven vod, kanalizací a ČOV.