Tisk
PDF

Vodohospodářská laboratoř

 

Vodohospodářská laboratoř společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. je držitelem OSVĚDČENÍ O AKREDITACI, uděleného národním akreditačním orgánem - Český institut pro akreditaci (ČIA) a je registrována pod č. 1260. Laboratoř postupuje podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025.

100920101434 100920101435 100920101436

Předmětem akreditace je chemický a mikrobiologický rozbor a odběr vzorků vod.

Provádíme rozbory pitné, teplé, surové a povrchové vody, vody ke koupání, odpadní vody, destilované vody, stavební vody a rozbory kalů.

Analýzy a odběry vzorků jsou prováděny dle požadavků a v rozsahu platné legislativy.

Ceník analýz vzorků:

Pitná voda dle vyhlášky č.252/2004 Sb:
 • krácený rozsah 875,- Kč
 • úplný rozsah 8480,- Kč

Studny a vrty:

 • základní rozsah 695,- Kč (11 ukazatelů)
 • kolaudační rozsah 1125,- Kč (19 ukazatelů - rozbor předkládaný ke kolaudaci stavby)
V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH VÝSLEDKŮ MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ VÁM PŘIPRAVÍME DEZINFEKČNÍ ROZTOK ZDARMA
 
 
Surová voda dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.:
 • provozní rozbor 525,- Kč
 • monitorovací rozbor 1930,- Kč
 • úplný rozbor 9870,- Kč

Upravená voda dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.:

 • provozní rozbor 555,- Kč
 • monitorovací rozbor 1395,- Kč
 • úplný rozbor 7755,- Kč

Destilovaná voda (Aqua purificata): 

 • rozbor včetně odběru 770,- Kč

Stavební voda:

 • rozbor + výpočty a hodnocení 655,- Kč

Odpadní vody:

 • Ceny dle ceníku a požadovaných stanovení

Kaly a půdy:

 • Ceny dle ceníku a požadovaných stanovení

Ceny jsou uvedeny bez DPH, bez odběru a dopravy.

Úplný ceník laboratorních prací, platný k 1.1.2013, možno poskytnout na vyžádání.

 

Pro případné dotazy nás můžete kontaktovat: